Forten


Fort Boyard

Het is 61 meter lang, 31 meter breed en 20 meter hoog en gebouwd op een zandbank, het z.g. 'Loin de Boyard'. Daar komt ook de naam vandaan. Hoewel het fort oorspronkelijk gebouwd is als bescherming tegen de Engelsen, wordt het tegenwoordig alleen maar gebruikt voor toerisme en als achtergrond voor het televisiespel De Sleutels van Fort Boyard. Het fort is niet te bezichtigen; alleen een rondvaart rond het fort is mogelijk.

 

Geschiedenis

Het idee om op deze locatie een fort te bouwen om de route langs Île d'Oléron naar de havenstad La Rochelle (La Rochelle was tevens het meest prestigieuze arsenaal van Frankrijk) af te kunnen sluiten stamt al uit 1666, de tijd van Lodewijk XIV. Destijds zag men echter van de bouw af. Vauban schijnt tegen Lodewijk de XIV gezegd te hebben: 'Sire, het is makkelijker om met je tanden de maan te grijpen, dan op deze plaats een dergelijk fort te bouwen!'

 

De bouw van het fort begon uiteindelijk in 1801, in opdracht van consul Bonaparte, en ging gepaard met grote tegenslagen. In deze tijd waren kanonnen nog niet in staat om zo ver te schieten (ca. 1500 meter) dat ze de gehele doorgang van 6000 meter tussen de beide eilanden konden blokkeren, vandaar dat er als aanvulling vanaf dit fort moest worden geschoten. De bouw werd stilgelegd in 1809. In 1837 besloot koning Lodewijk Filips I om de bouw te hervatten. Dit omdat de spanningen tussen Frankrijk en Engeland weer toenamen. In 1857 was het fort eindelijk voltooid en werd het in gebruik genomen. Het bood plaats aan een garnizoen van 250 man.

 

1852: de bouw van het lagere niveau (begane grond) is afgerond. 1854: het einde van de bouw van het eerste niveau. 1857: bouw beëindigd.

 

Op het moment van ingebruikname was het fort eigenlijk al overbodig geworden, maar het behield tot 1913 een militaire functie. Ten tijde van de Commune in Parijs (1871) werd het fort tijdelijk als gevangenis gebruikt.

 

In 1988 werd het fort gerestaureerd. Er werd elektriciteit aangelegd en er werd een platform naast gebouwd om goederen aan te leveren ten behoeve van opnamen voor een televisiespel.

 

Televisieprogramma

Het in het fort opgenomen programma De Sleutels van Fort Boyard is een spelprogramma dat zich afspeelt in het fort. Vanaf 1990 wordt dit spel in diverse landen op televisie uitgezonden. In Nederland was het programma in eerste instantie te zien tot 1992. Na een afwezigheid van bijna 20 jaar zendt de AVRO vanaf 5 september 2011 weer een nieuwe reeks van het programma uit op Nederland 3, onder de titel Fort Boyard.