Havens


Busan

Bekijk in Google Maps

De grootste zeehaven van Zuid-Korea is Busan, ook wel Pusan genoemd.

 

 

Busan is de op vijf na grootste containerdoorvoerhaven in de wereld. De overheid zet erop in dat de totale vrachtafhandelingscapaciteit in 2011 zal zijn gegroeid tot ongeveer 964 miljoen ton met in totaal 948 aanlegplaatsen, wat een verdubbeling ten opzichte van 2003 betekent. Het vierde nationale ontwikkelingsplan gaat tot 2020 uit van een investeringsbehoefte aan havenprojecten ter waarde van 27 miljard euro. Wat betreft havenontwikkeling hebben Busan, Gwanyang en Incheon prioriteit.

 

Grofweg zijn er in Korea twee soorten baggerwerkzaamheden: de reguliere baggerindustrie die jaarlijks kanalen en zeehavens uitdiept en niet zo groot is en de hierboven genoemde nieuwe havenprojecten, die een relatief grote markt vertegenwoordigen waarop Nederland goed aanwezig is. Deze markt heeft echter wel een ‘einddatum’. Zo zullen naar verwachting rond 2011 de baggerwerkzaamheden in de nieuwe haven van Busan afgerond zijn.