Koningshuizen


Windsor Castle

Bekijk in Google Maps

Windsor Castle is een van de residenties van het Britse Hof en de Britse koninklijke familie verblijft hier regelmatig. Het kasteel staat in het stadje Windsor in het graafschap Berkshire.

 

 

Windsor Castle is al gedurende ruim 900 jaar het grootste nog bewoonde kasteel ter wereld en de oppervlakte beslaat 26y hectare. De meeste vorsten gebruikten het als tweede woning, omdat zij er de voorkeur aan gaven in Buckingham Palace in Londen te wonen. Sommigen, waaronder koning George IV gebruikten het ook als hun hoofdverblijfplaats. Sinds 1917 draagt het koninklijke huis ook de naam Windsor.

 

Geschiedenis
Het kasteel werd in 1070 gebouwd door Willem de Veroveraar (Willem I), als verdedigingsburcht. Daarna is het aanzienlijk veranderd en uitgebreid, naar de modernere noden van de tijd. In zijn huidige vorm werd het gebouwd in de tijd van Hendrik II en Hendrik III (eind 12e en begin 13e eeuw). Onder koning Edward III (14e eeuw) werd het uitgebouwd tot koninklijke residentie. Een van de mooiste onderdelen is de door Edward IV opgezette St. George's Chapel (1475 - 1528), in de zogeheten perpendiculair style. Koningin Victoria zette de Staatsvertrekken het eerste open voor het publiek in 1845. Het kasteel herbergt een unieke verzameling tekeningen (Leonardo da Vinci, Holbein) en schilderijen van de Koninklijke Collectie.

 

Brand
Op 20 november 1992 omstreeks 23:33 uur vond er een grote brand plaats, die 15 uur duurde; hij bracht veel schade toe aan de grote staatsvertrekken in de Upper Ward. Ruim 100 zalen en salons werden beschadigd. Onderzoek wees uit dat de brand was ontstaan doordat een gordijn, na langdurig in aanraking te zijn geweest met een lamp, vlam vatte in de Private Chapel.

 

De gevolgen waren rampzalig; het ganse middeleeuwse dakgebint van de St George's Hall werd in de as gelegd, en grote schilderijen gingen verloren, omdat ze niet konden worden verplaatst. Vele mensen van de koninklijke huishouding en leger moesten helpen de ontelbare kunstschatten te evacueren, midden in de nacht.

 

De koningin kwam zelf kijken en moest machteloos toezien hoe een groot deel van haar kasteel in de as werd gelegd. De restauratie kostte 40 miljoen pond. Veel historisch meubilair, schilderijen, edel smeedwerk, tapijten en documenten hadden zeer veel water of rookschade geleden. Om het werk mede te bekostigen werden verschillende koninklijke residenties opengesteld voor het publiek.