Parlementen


Camera dei Deputati

De Camera dei deputati (Nederlands: Kamer van Afgevaardigden) is de benaming van het lagerhuis van het Italiaanse parlement. Het hogerhuis is de Senato della Repubblica.

 

De Camera dei deputati heeft 630 leden waarvan er 475 direct worden gekozen via algemeen enkelvoudig kiesrecht. 155 leden zijn afgevaardigden van de diverse autonome regio's van Italië. De leden van de Camera dei deputati worden voor een periode van vijf jaar gekozen.

 

Volgens de Italiaanse grondwet van 27 december 1947, van kracht sinds 1 januari 1948, kent het Italiaanse parlement twee kamers, de Kamer van Afgevaardigden en de Senaat. Volgens artikel 55 van de grondwet bezitten beide kamers identieke macht.

 

Soms vindt er een gezamenlijke zitting plaats van de twee kamers van het parlement, bijvoorbeeld bij de verkiezing van een nieuwe president, waaraan ook afgevaardigden van de provinciale raden deelnemen (art. 83). Ook de rechters van het hooggerechtshof (art. 135) en een derde van de leden van de hoge raad van de magistratuur (art. 104).