Parlementen


Shugiin

Het Japanse lagerhuis of Shugiin is één van beide Kamers van de Japanse volksvertegenwoordiging of Kokkai ("Rijksdag").

 

Overeenkomstig de bepalingen van de Japanse grondwet primeert de Kamer van de Volksvertegenwoordigers op het Hogerhuis wat betreft wetgeving, begroting, de keuze van de eerste minister en de ratificatie van verdragen. De Shugiin bestaat sedert 2000 uit 480 volksvertegenwoordigers waarvan 300 leden gekozen worden via enkelvoudige kieskringen (die telkens één gekozene afvaardigen) en de overige 180 leden via proportionele vertegenwoordiging. Tenzij het Lagerhuis vervroegd ontbonden wordt nemen de volksvertegenwoordigers voor een periode van vier jaar zitting.

 

De laatste jaren bedraagt de gemiddelde zittingstijd ongeveer drie jaar. Huidig voorzitter is Yohei Kono, gewezen minister van Buitenlandse Zaken.