Parlementen


Federaal Parlement

Het Federaal Parlement of Belgische Parlement of Wetgevende Kamers is de nationale volksvertegenwoordiging van België.

 

Het Federaal Parlement bestaat uit 2 kamers: de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De werking en samenstelling van de federale kamers wordt grotendeels geregeld in de Belgische Grondwet.

 

Samenstelling
Zoals hierboven reeds vermeld werd, bestaat het federaal parlement uit 2 kamers, die onafhankelijk van elkaar functioneren. Beide kamers worden rechtstreeks verkozen door de bevolking voor een termijn van 4 jaar (150 Kamerleden, 40 senatoren). Bij deze verkiezingen geldt er een opkomstplicht voor alle Belgen van 18 jaar of ouder die hun burgerlijke en politieke rechten genieten. Om verkozen te kunnen worden in een van beide kamers moet men Belg zijn, het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten, 21 jaar zijn en in België wonen (volgens Art. 64 en 69 van de Belgische Grondwet).

 

In de Senaat zijn er naast de rechtstreeks verkozen senatoren ook nog gemeenschapssenatoren, gecoöpteerde senatoren en senatoren van rechtswege, waardoor de Senaat in totaal 74 leden heeft.

 

Telkens er verkiezingen zijn voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, worden ook verkiezingen uitgeschreven voor de rechtstreeks verkozen senatoren. Na de verkiezingen worden dan de zetels van de andere categorieën van senatoren verdeeld tussen de politieke partijen volgens de verhoudingen uit de verkiezing van de rechtstreeks verkozen senatoren.

 

Op 10 juni 2007 hebben nieuwe verkiezingen plaatsgevonden. Oorspronkelijk waren deze verkiezingen gepland op 24 juni, maar door een arrest van het Arbitragehof was een verplaatsing naar een vroegere datum noodzakelijk. Volgens dit arrest zouden federale verkiezingen ongrondwettelijk zijn als de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde op 24 juni niet zou zijn gesplitst. Aangezien er nog geen politiek akkoord is over deze kwestie, moesten de verkiezingen voor 24 juni worden georganiseerd.

 

Gebouw
De eerste steen van het federaal parlementsgebouw (het Paleis der Natie in de Wetstraat) werd gelegd in 1779 onder het Oostenrijkse bewind in neoclassicistische stijl. Het gebouw deed eerst dienst als vestigingsplaats van de Soevereine Raad van Brabant, het hoogste rechtscollege en bestuurslichaam van het hertogdom Brabant. Onder de Franse overheersing waren de rechtbanken er gevestigd. Ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden deed het gebouw dienst als vestigingsplaats voor de Staten-Generaal, die afwisselend vergaderde in Brussel en Den Haag.

 

Bij de Belgische revolutie vestigde het Voorlopig Bewind en het Nationaal Congres zich in het huidige parlement en vanaf 1831 zetelen de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat er.