Parlementen


Het Binnenhof

Het Binnenhof is een gebouwencomplex in het centrum van Den Haag en al eeuwenlang het centrum van de Hollandse en Nederlandse politiek. Den Haag is ontstaan rond het Binnenhof, dat door de geschiedenis heen steeds in veel opzichten het middelpunt van de residentie is geweest. Het Buitenhof is een aangrenzend plein.

 

Oorsprong
Over het ontstaan van het Binnenhof is niets met zekerheid bekend. Het oudste gebouw was een donjon en zou er voor 1230 hebben gestaan; het ligt nu nog onder het Rolgebouw. Volgens een onbewezen theorie zou het terrein van het Binnenhof in 1229 door graaf Floris IV van Holland zijn gekocht.

 

Uitbreiding
Wel zeker is dat zijn zoon Willem II begon met de uitbreiding tot een kasteelcomplex waar ook het toen ommuurde Buitenhof en de Gevangenpoort deel van uitmaakten. Tussen 1248 en 1280 bouwde hij de hofkapel en de Gothische Ridderzaal. Onder zijn zoon graaf Floris V kwam het kasteel vermoedelijk af.

 

Onder Floris V was het Binnenhof vermoedelijk korte tijd residentie van de graven van Holland. Hierna woonden de graven van Henegouwen slechts tijdelijk op het Binnenhof. Desondanks breidden zij het kasteel uit met nieuwe gebouwen. Onder enkele graven van Beierse huis was het kasteel weer wel residentie. Met name Albrecht van Beieren heeft er lang gewoond.

 

Het Binnenhof was eeuwenlang omringd door grachten en aan de noordkant door de Hofvijver. Van die grachten kon je door het Spui naar Delft varen. Dit was o.a. belangrijk voor de aanvoer van bier, want alleen steden met stadsrechten mochten bier maken. Tegenwoordig is alleen de Hofvijver er nog en een klein stukje gracht naast het Torentje.

 

Naast het Torentje, met daarin sinds 1849 de werkkamer van de minister-president, ligt het Mauritshuis museum, gebouwd in 1640 als woning voor graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen.

 

Aan de andere kant van het Torentje is de Maurits- of Grenadierspoort te zien, die toegang geeft tot het Binnenhof. Recht tegenover het Torentje in het voormalige ministerie van Koloniën bevinden zich kantoorruimtes van de Tweede Kamer.

 

De Ridderzaal
De Ridderzaal is een grote zaal in het Gotisch gebouw, dat midden in het Binnenhof staat. Hier wordt jaarlijks op de derde dinsdag in september de troonrede uitgesproken door de koning.

In 1904 werd de Ridderzaal gerestaureed en in 2006 grondig gerenoveerd. De vlaggen zijn verdwenen en er hangen nu wandkleden aan de muur. Ook zijn het podium en de bekleding van de troon vernieuwd en is het baldakijn kleiner gemaakt.

 

De Trêvezaal
Een paar gedenkwaardige gebeurtenissen hebben in de Trêvezaal plaats gevonden, o.a.:

 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog zijn onderhandelingen gevoerd die tot het Twaalfjarig Bestand van 1609 hebben geleid.

 

In 1697 werd een delegatie van Russische gezanten ontvangen. Tsaar Peter I woonde toen in Zaandam.

 

In 1995 ontmoeten Premier Kok en de Duitse Bondskanselier Kohl elkaar.
Tegenwoordig vergadert het kabinet iedere vrijdag in de Trêvezaal.