Gevangenissen


De Boschpoort

Bekijk in Google Maps

De koepelgevangenis is de gevangenis van Breda, in het centrum van Breda, vaak de "Koepel" genoemd vanwege het koepelvormige dak. De officiële naam van de gevangenis is: "Penitentiaire Inrichting De Boschpoort". De gevangenis heeft een gedeelte voor mannen en een gedeelte voor vrouwen.

 

 

Geschiedenis
De koepelgevangenis werd in de periode 1882 - 1886 gebouwd door de |justitiearchitect Johan Frederik Metzelaar, die eerder de vergelijkbare koepelgevangenis van Arnhem ontwierp. Het gebouw werd ontworpen volgens het door de Brit Jeremy Bentham in 1791 bedacht panopticumprincipe: vanuit het midden van het cirkelvormige complex konden de bewakers de gevangenen constant in de gaten houden.

 

Het complex is in 2001 aangewezen als rijksmonument. Medio 2007 loopt een procedure om de omgeving rond de Koepel tot beschermd stadsgezicht te verklaren.

 

Bekende gedetineerden
De gevangenis de Koepel kende vier bekende gedetineerden: de Vier van Breda. Daardoor kreeg de Koepel veel bekendheid. Ook Herman Brood verbleef er in 1980 vanwege het geen waarmee hij tegelijkertijd een hit had: "Hot shot".

 

Opendag
In mei 2005 is er voor het eerst een soort 'open dag' georganiseerd door het Ministerie van Justitie. Er mochten 75 mensen komen kijken die dag.