Stuwdammen


Drieklovendam

Bekijk in Google Maps

De Chinese Drieklovendam in de Blauwe Rivier wordt 's werelds grootste waterkrachtcentrale en dam. De constructie begon in 1994. Bouwkundig gezien was de constructie afgewerkt op 20 mei 2006.

 

 

Het project
De voorstanders wijzen op een verminderd risico voor overstromingen, de energieproductie (hydro-elektrische elektriciteitsinstallatie) en de verbetering van de binnenvaart. De tegenstanders wijzen op een negatieve impact voor het milieu, zowel stroomop- als stroomafwaarts, en op de vermeende negatieve sociaal-culturele gevolgen van het project. Het idee van een dam werd voor het eerst in 1919 door Sun Yat-sen voorgesteld.

 

Elektriciteit
Het project telt 26 generatoren waarvan op 10 juli 2003 de eerste in dienst is gesteld. Het totale vermogen wordt 18 GW, en zal 85 miljard kWh per jaar produceren, ongeveer 3% van het totale verbruik in China in 2006. De dam zelf is 185 meter hoog en 2,3 kilometer lang. Er is voorzien in een sluizencomplex met in beide richtingen 5 sluizen achter elkaar voor de scheepvaart. Voor kleinere schepen komt er een scheepslift die de grootste ter wereld zal zijn.

 

Het reservoir achter de dam in de Blauwe Rivier is vanaf begin juni 2003 aan het vollopen waardoor uiteindelijk een groot stuwmeer zal ontstaan. Het stuwmeer wordt 630 kilometer lang en krijgt een oppervlakte van duizend vierkante kilometer.

 

Transport
Om het transport via waterwegen zo goed mogelijk te laten doorgaan werd er een aantal sluizen geplaatst. Dit is niet vanzelfsprekend; de omgeving van de drieklovendam is moeilijk te navigeren. De kolkvloeren zijn 280m lang, 35m breed en 5m diep. Het project omvat ook een scheepslift; eerst was een lift gepland voor het vervoer van schepen van 10.000 ton. De plannen zijn aangepast en in 2008 zal een scheepslift voor schepen tot 3000 ton afgewerkt zijn.

 

Milieu-effecten
De bouw van de dam is omstreden omdat het stuwmeer een groot aantal steden en unieke archeologische vindplaatsen zal bedekken. Ook moeten er vanwege het ontstane stuwmeer 1,2 miljoen mensen worden geëvacueerd en bezit het drieklovengebied veel natuurschoon dat verloren zal gaan. Op 12 oktober 2007 werd daarenboven duidelijk dat nog 4 miljoen extra mensen over een periode van 10 à 15 jaar aangemoedigd zullen worden om te verhuizen. Daarnaast wordt gevreesd dat het reguleren van de rivier zal leiden tot een verstoorde slibafzetting, waardoor bovenstrooms het stuwmeer zal dichtslibben, en benedenstrooms geen vruchtbare aarde meer afgezet zal worden. Tevens zullen alle achtergebleven gebouwen en fabrieken ook voor de nodige watervervuiling zorgen. Het water uit de rivier is inmiddels al niet drinkbaar meer.