Bekijk De Wereld


Tower of London

Bekijk in Google Maps

De Tower of London, meestal kortweg de Tower genoemd, is een gebouwencomplex in Londen, gelegen aan de rivier de Theems. In de loop van de eeuwen heeft het dienst gedaan als fort, koninklijk paleis, staatsgevangenis, munt, garnizoen, museum en arsenaal. De nabijgelegen Tower Bridge dankt zijn naam aan dit fort; en het feit dat er op deze brug 2 torens staan.

 

 

Geschiedenis
In 1078 gaf Willem de Veroveraar als koning Willem I opdracht voor de bouw van de White Tower, die moest dienen ter bescherming van de Normandische veroveraars tegen aanvallen van binnen en buiten. De vroegere forten op die plaats waren voornamelijk van hout geweest, maar hij beval om zijn Tower in steen te laten maken. Koning Richard Leeuwenhart liet de slotgracht graven, gevuld met water uit de Theems.

 

De Tower diende voor het laatst als paleis in de tijd van Jacobus I (1566-1625). De "White Tower," het vierkante gebouw met torentjes op de hoeken, waaraan het gebouw zijn naam dankt, staat in het midden van het complex. Het is in de geschiedenis vooral bekend geworden als gevangenis voor met name gevangenen uit de hogere kringen. Zo zat koningin Elizabeth I een tijdlang gevangen in de Tower tijdens het bewind van haar zuster Mary Tudor. De laatste gevangene die vastzat in de Tower was Rudolf Hess tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Executieplaats

Bekender (of beruchter) was de Tower als executieplaats van tal van hooggeplaatste personen. Misdadigers uit de lagere klassen werden meestal opgehangen op openbare executieplaatsen buiten de Tower, en enkele vermaarde veroordeelden, zoals Thomas More, werden in het openbaar terechtgesteld op Tower Hill. Edelen (vooral vrouwen) werden soms binnen het complex onthoofd op Tower Green en vervolgens begraven in de koninklijke kapel 'St. Peter ad Vincula' (Latijn voor "in ketenen").

 

Personen die werden onthoofd in de Tower:

  • William Hastings, Lord Hastings (1483)
  • Anna Boleyn, vrouw van Hendrik VIII (1536)
  • Margaretha Pole, gravin van Salisbury (1541)
  • Catharina Howard, vrouw van Hendrik VIII (1542)
  • Jane Parker, Lady Rochford (1542)
  • Lady Jane Grey, was enkele dagen koningin (1554)
  • Robert Devereux, graaf van Essex (1601)
  • George, Duke of Clarence, broer van Edward IV van Engeland, werd voor verraad gedood in februari 1478, maar niet door onthoofding (en waarschijnlijk ook niet door verdrinking in een vat wijn, zoals Shakespeare schreef).
  • Twee zoons van Edward IV zijn hier mogelijk ook omgekomen nadat hun oom Richard III koning werd, maar wat hen werkelijk is overkomen is nog een mysterie.