Gevangenissen


Guantánamo Bay

Bekijk in Google Maps

Guantánamo Bay is een marinebasis en omstreden detentiekamp van de Verenigde Staten aan de Guantánamobaai op Cuba. De basis ligt aan het zuidelijke gedeelte van de baai. Formeel hoort het grondgebied van de basis tot Cuba, maar hebben de Verenigde Staten het in concessie; de geldigheid van die concessie wordt door het Cubaanse bewind van Fidel Castro in twijfel getrokken.

 

 

De basis omvat behalve de marinefaciliteiten en fortificaties ook de luchthavens Leeward Point Field en McCalla Field. De laatstgenoemde luchthaven is inactief. De basis is een trainings- en opleidingscentrum voor de Atlantische vloot van de Amerikaanse marine. De bijnaam van de basis luidt Pearl Harbor of the Atlantic. De installaties van de basis beslaan een oppervlak van ongeveer 117 km².

 

Geschiedenis
De basis Guantánamo Bay werd gevestigd in 1898, toen de V.S. aan het eind van de Spaans-Amerikaanse Oorlog Cuba op Spanje veroverden door de invasie van Guantánamo Bay. De regering van de V.S. pacht het gebied sindsdien van Cuba. Het pachtcontract kan slechts worden verbroken indien beide partijen wederzijds toestemming zouden verlenen het contract te beëindigen.

 

Vanaf 2004 is het de enige actieve basis van de V.S. op communistisch grondgebied. Er zijn circa 3000 manschappen actief. De Verenigde Staten blijven vasthouden aan de pachtvoorwaarden, vastgelegd in het Platt Amendement en bestaande uit twee documenten die in 1902 en 1903 werden ondertekend.

 

In het verdrag uit 1934 staat dat de Verenigde Staten de volledige juridische controle over het gebied hebben, terwijl Cuba wordt erkend als rechthebbend op de uiteindelijke soevereiniteit. De overeenkomst stelt verder dat de Verenigde Staten 2000 gouden muntstukken (omgerekend ca. 4000 euro) per jaar aan pacht zullen betalen.

 

Gevangenen
In het laatste kwart van de twintigste eeuw werd de basis gebruikt om Cubaanse en Haïtiaanse vluchtelingen te huisvesten die op zee waren onderschept. Vanaf 2002 echter wordt een gedeelte van de basis gebruikt om verdachte al Qaida en Talibangevangenen uit onder andere Afghanistan vast te houden.

 

Sluiting
De Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, is sinds zijn aantreden in 2006 voorstander van het sluiten van Guantánamo Bay. Volgens hem moeten de gedetineerden in detentiecentra in de VS worden ondergebracht. Hij wordt hierin gesteund door Minister Condoleezza Rice van Buitenlandse Zaken. Felle tegenstanders van dit voorstel waren Minister van Justitie Alberto Gonzales en vicepresident Dick Cheney.