Diversen


Oog van de Sahara

De Richatstructuur (Guelb el-Richat) is een natuurfenomeen dat zich ongeveer 40 kilometer ten noordoosten van Ouadane in de Maur Adrar-woestijn in Mauritanië (Noordwest-Afrika) bevindt.

 

Geografie
Deze eigenaardige foto's zijn van deze Richatstructuur. Met zijn diameter van vijftig kilometer is hij een richtpunt voor de bemanning van o.a. de Space Shuttle. De locatie van de structuur is niet eenvoudig te bereiken.

 

Geologie
Voor de verklaring van het spectaculaire landschappelijke fenomeen zijn verschillende verklaringen opgesteld. Eerst werd gedacht dat het mogelijk om een meteorietinslag ging vanwege zijn cirkelvorm. Recenter onderzoek zou erosie uitwijzen als mogelijke oorzaak van de opvallende structuur. Een kop van gehard vulkanisch gesteente zou zijn geërodeerd, waardoor de verschillende rotslagen eronder successievelijk zouden zijn blootgelegd.

 

Verder onderzoek van Canadese geologen in 2005 bracht een theorie naar voren van een magmatisch lichaam van Krijtouderdom dat in ringen bedekt werd door een silicaathoudende breccie en afzettingen van kalksteen en dolomiet. Door de voortdurende vulkanische activiteit in de vorm van ringvormige dikes met de productie van voornamelijk alkalisch uitvloeiinggesteente (andesiet en trachiet) als gevolg, zou een bijzondere vorm van karstificatie zijn opgetreden.

 

Hierbij zou een radiaal patroon van scheuren ontstaan zijn waardoor de bovenliggende breccie en kalksteen in cirkelvormige lagen wel of niet erodeerde, afhankelijk van de competentie van het gesteente. Een zelfde proces is zichtbaar op de Montserrat in Spanje.